Raziskovalna naloga KMS?

V raziskovalni nalogi smo se osredotočile na vprašanje, v kolikšni meri učenci 7., 8. in 9. razreda Osnovne
šole Ormož uporabljajo sleng, kako sodobna tehnologija vpliva na sleng učencev ter kakšno vlogo ima
sleng pri sporazumevanju med učenci in starši.

Izvedle smo pilotsko anketo za zbiranje nabora slengizmov, anketo pri učencih in starših, raziskovalni
pogovor s staršem, analizo besedil spletne komunikacije med vrstniki, metodo besednega oblaka ter
spletno obliko fokusne skupine z učenci.

Ugotovile smo, da vsi učenci od 7. do 9. razreda uporabljajo sleng in da je med učenci razlika glede na
starost, saj se mlajši učenci z vrstniki raje pogovarjajo na štiri oči, starejši pa predvsem s pomočjo
sodobne tehnologije, in sicer s pisanjem. Vpliv pisanja preko sodobne tehnologije se kaže tudi v izrazni
podobi slengizmov, med katerimi prevladujejo kratice, saj je zaradi njih pisanje lažje in hitrejše. Učenci
tudi v sporazumevanju s starši uporabljajo slengizme, čeprav se z njimi najpogosteje pogovarjajo v živo.
Starši in večina mlajših učencev si želi, da bi starši razumeli sleng svojih otrok.